Kalendarium na listopad 2019

d

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 16.30 – 18.30: Sieć Wychowawców, MOEN, sala 58,
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-wychowawcow-klas-m100,6120.html

 

4.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00-18.15:Środowisko cyfrowe – naturalnym środowiskiem nauczyciela i ucznia na przyrodzie i biologii, MOEN, sala 61,
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/srodowisko-cyfrowe-naturalnym-srodowiskiem-nauczyciela-i-ucznia-na-przyrodzie-i-biologii--w100,5030,16171.html

 

5.11.2019 (wtorek), godz. 16.00 – 18.00: Sieć TIK 50+, MOEN, sala 58,
http://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-tik-50-edycja-druga--w100,5830,14898.html

 

5.11.2019 r. (wtorek), godz. 16.00 – 18.30 – warsztaty: Przygotowuję uczniów do egzaminu ósmoklasisty (zajęcia trzecie), I LO,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-dla-polonistow-przygotowujacych-uczniow-do-egzaminow-zewnetrznych-w100,5090,15394.html

 

5.11.2019 r. (wtorek),  godz. 16.30-19.00: Warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego: Taniec i rytmika dla najmłodszych, sala gimnastyczna SP 2  (ul. Fredry 3),

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/main.php

 

7.11.2019 r. (czwartek), godz. 16.30 – 18.00: Co robisz? Programuję! - cykl warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, SP 14,
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/co-robisz-programuje-cykl-warsztatow-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-i-przedszkolnej--w100,5050,16486.html

 

7.11.2019 r. (czwartek),  godz. 15.30 – 18.00: warsztaty: Lekcje poezji , (pierwsze zajęcia),
VI LO,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/zapraszamy-nauczycieli-jezyka-polskiego-na-warsztaty-metodyczne-w100,5090,16680.html

 

12.11.2019 r. (wtorek), godz. 15.30 – 18.00:  Przygotowuję uczniów do matury - warsztaty, drugie  zajęcia, VI LO,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-dla-polonistow-przygotowujacych-uczniow-do-egzaminow-zewnetrznych-w100,5090,15394.html

 

14.11.2019 r. (czwartek), godz. 10.00 - 13.00: Konferencja „Wy(!)kluczenie(?) – konteksty, następstwa, sposoby przeciwdziałania ”, Zespół Szkół dla Dorosłych

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/konferencja-wy-kluczenie-konteksty-nastepstwa-sposoby-przeciwdzialania--w100,6140,16953.html

14.11.2019 r. (czwartek), godz. 13.00-15.15: "Higiena głosu nauczyciela", MOEN, sala 40,

http://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-dla-nauczycieli-higiena-glosu-nauczyciela-w100,6140,16364.html

 

14.11.2019 r. (czwartek), godz. 15.30- 17.30, I spotkanie Sieci Nauczycieli Matematyki Szkół Podstawowych, SP nr 4,

http://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-nauczycieli-matematyki-szkol-podstawowych-w100,5930,15240.html

 

14.11.2019 r. (czwartek), 16.30 – 18.00: "Zamiast dyktanda" - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, SP 14,
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/zamiast-dyktanda-warsztaty-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-w100,5050,16491.html

 

18.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 15.30 – 18.45: „Tutaj Jasio jest najważniejszy… O trudnej sztuce współpracy z rodzicami.” - warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, MOEN, sala 40
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-dla-nauczycieli-przedszkoli-tutaj-jasio-jest-najwazniejszy-o-trudnej-sztuce-wspolpracy-z-rodzicami-18-listopada-2019-r--w100,5820,9061.html

 

19.11.2019 r. (wtorek), godz. 10.00 – 12.00: Sieć Dyrektorów Szkół Podstawowych, MOEN, sala 58,
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/wielotematyczna-siec-dyrektorow-szkol-m100,5280.html

 

19.11.2019 (wtorek), godz. 16.00 – 18.00:  Sieć TIK 1-3, MOEN, sala 58,

http://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-tik-1-3-w100,5830,14900.html

 

21.11.2019 r. (czwartek), godz. 12.30 – 14.30: Sieć Wicedyrektorów, MOEN, sala 58,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-wicedyrektorow-m100,5690.html

 

21.11.2019 r. (czwartek), godz. 15.30- 17.30, "Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty"? - warsztat dla nauczycieli szkół podstawowych

http://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztat-jak-przygotowac-uczniow-do-egzaminu-osmoklasisty-w100,5080,16644.html

 

21.11.2019 r. (czwartek), godz. 16.30 – 18.00: Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, SP 14,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-i-przedszkolnej-w100,5050,16488.html

 

21.11.2019 r. (czwartek), godz. 15.30- 18.00: Warsztaty Prognozowania Pogody, SP 37,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-prognozowania-pogody-w100,5070,17020.html

 

25.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00- 12.15, Warsztaty "Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela" , MOEN, sala 58,

http://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-elementy-muzykoterapii-w-pracy-nauczyciela-w100,5130,16363.html

 

25.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 15.30 – 18.45: „Tutaj Jasio jest najważniejszy… O trudnej sztuce współpracy z rodzicami” - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, MOEN, sala 40,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-tutaj-jasio-jest-najwazniejszy-o-trudnej-sztuce-wspolpracy-z-rodzicami-25-listopada-2019-r--w100,6140,16450.html

 

25.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 15.30: Sieć współpracy międzykulturowej (temat: Uczenie międzykulturowe – przegląd praktyk), ZS nr 1
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-wspolpracy-miedzykulturowej-w100,5820,16468.html

 

25.11.2019 r.(poniedziałek), godz. 15.30 – 18.00: Przygotowuję uczniów do matury – warsztaty (trzecie  zajęcia), VI LO,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-dla-polonistow-przygotowujacych-uczniow-do-egzaminow-zewnetrznych-w100,5090,15394.html

 

26.11.2019 (wtorek), godz. 16.00 – 18.00: Sieć TIK 50+, MOEN, sala 58,

http://moen.edu.bydgoszcz.pl/siec-tik-50-edycja-druga--w100,5830,14898.html

 

28.11.2019 r. (czwartek), 16.30 – 18.00: Warsztaty plastyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, SP 14,

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/warsztaty-plastyczne-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-i-przedszkolnej-w100,5050,16567.html

do 30 listopada 2019 r. (sobota): przyjmowane są zgłoszenia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920"

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-na-drodze-do-niepodleglosci-bydgoszcz-w-latach-1914-1920-w100,5110,16104.html

 

do 30 listopada 2019 r. (sobota): przyjmowane są prace konkursowe: „Świat zwierząt – moim światem”

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/swiat-zwierzat-moim-swiatem-w100,1020,16080.html

 

Koszt udziału w formach doskonalenia jest zgodny z cennikiem obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020:
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/oferta-w-roku-szkolnym-2019-2020-m100,6430.html

 

Szkolenia rad pedagogicznych realizujemy zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb.
Formularz zgłoszenia:

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/szkolenia-rad-pedagogicznych-m100,5260.html

 

Dodatkowo realizujemy:

a) warsztaty dla nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie Edu(r)Ewolucja. Harmonogramy spotkań są dostępne pod adresami:

 

Edu(r)Ewolucja - szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w edukacji:
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/edu-r-ewolucja-szkolenia-z-zakresu-wykorzystania-narzedzi-tik-w-edukacji--w100,6350,15748.html

 

Edu(r)Ewolucja - szkolenia z zakresu prowadzenia metody eksperymentu
https://moen.edu.bydgoszcz.pl/edu-r-ewolucja-szkolenia-z-zakresu-prowadzenia-metody-eksperymentu-w100,6350,15747.html

 

Edu(r)Ewolucja - szkolenia z zakresu robotyki i programowania dla nauczycieli

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/edu-r-ewolucja-szkolenia-z-zakresu-robotyki-i-programowania-dla-nauczycieli-w100,6350,15660.html

 

Edu(R)Ewolucja - warsztaty dla nauczycieli matematyki

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/edu-r-ewolucja-warsztaty-dla-nauczycieli-matematyki--w100,6350,15653.html

 

b) wsparcie dla nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych uczestniczących w projekcie „Akcja kwalifikacja 2”. Informacje są dostępne pod adresem:

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/akcja-kwalifikacja-2-m100,6360.html

 

c) wsparcie dla uczestników projektu partnerskiego "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego":

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/wspomaganie-szkol-m100,6480.html