Warsztaty- Higiena głosu nauczyciela

Zapraszamy na warsztaty.

Termin: 29 listopada 2018 r. godz. 14.00

Miejsce: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli Bydgoszcz , ul. Jana III Sobieskiego 10.

Prowadzący: Dorota Chorobińska – doradca metodyczny przedmiotów artystycznych,  

                         Izabela Cywińska – Łomżyńska – pedagog i wieloletni dyrygent zespołu

                         Mezza Voce przy Pałacu Młodzieży oraz Małej Formacji w Chóralnej przy 

                         Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Tematyka spotkania:

  1. Trochę teorii.
  2. Rozgrzewka głosu w formie ćwiczeń.
  3. Ćwiczenia nie tylko dla muzyków.
  4. Ćwiczenia oddechowe, głosowe, dykcyjne.
  5. Ćwiczenia dla Dużych i Małych.
Typ placówki
Stopień awansu zawodowego