Szkolenia wyjazdowe – w kraju i za granicą

Szkolenia wyjazdowe – w kraju i za granicą – tematyka i miejsce ustalane indywidualnie z dyrektorem placówki lub liderem grupy;
organizator Michał Maxelon