Misją Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli jest dążenie do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wpieranie rozwoju zawodowego kadr oświaty w sposób strategiczny  i zgodny z ideą uczenia się przez całe życie.

 

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli jest miejscem, w którym łączy się wiedzę teoretyczną i praktykę jej stosowania, aby z wykorzystaniem dorobku pedagogiki w ujęciu historycznym oraz osiągnięć technologicznych XXI wieku wzmocnić  innowacyjność w edukacji, której stosowanie ułatwi tworzenie w placówkach warunków dla dzieci i młodzieży umożliwiających im osiągnięcie sukcesów (w kontekście edukacyjnym, artystycznym, sportowym, społecznym) oraz przygotowujących do stawiania czoła wyzwaniom przyszłości.

 

Działania w placówce zmierzają do:

  • wspierania rozwoju kardy oświaty w Bydgoszczy,
  • organizowania  i przeprowadzania różnorodnych form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz badań i analiz,
  • inicjowania i wspierania nowatorskich działań edukacyjnych,
  • upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych,
  • integracji szkół  i placówek, środowiska akademickiego, przedsiębiorców wokół działań edukacyjnych,
  • zachowania ciągłości wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi pokoleniami nauczycieli,
  • przygotowania kadr oświaty do realizacji zadań w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.