Ku współczesnej Polsce- zadanie aktorskie dla kl.4 SP

Czytaj więcej!

Historia i gry planszowe- spotkanie warsztatowe.

Czytaj więcej!

Metoda odwróconej lekcji z wykorzystaniem WebQuest.

7 grudnia 2021 zapraszam na spotkanie warsztatowe poświęcone metodzie odwróconej lekcji z wykorzystaniem elementów TiK a szczególnie met. WebQuestu na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.


Czytaj więcej!

Jak kształtować umiejętność pracy z mapą u uczniów szkół podstawowych?-warsztat metodyczny

Zapraszam na spotkanie warsztatowe poświęcone metodom pracy z mapą na lekcjach historii w szkole podstawowej.

Czytaj więcej!

Jak kształtować umiejętność pracy z tekstami źródłowymi u uczniów szkół podstawowych?- warsztat metodyczny

Zapraszam na spotkanie warsztatowe poświęcone metodom pracy z tekstami źródłowymi na lekcjach historii w szkole podstawowej.

Czytaj więcej!

Historycy w Muzeum Wojsk Lądowych - Współczesne konflikty zbrojne na tle misji ONZ.

Zapraszamy na seminarium metodyczne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat współczesnych konfliktów zbrojnych po 1945 roku. Spotkanie w Muzeum Wojsk Lądowych poprowadzi dr Łukasz Nadolski.


Czytaj więcej!

Warsztaty metodyczne w Exploseum

Zapraszamy na warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii poświęcone zagadnieniom realizowanym w oparciu o zasoby Exploseum .


Termin:28 października 2021, godz.16:30-18:00
Miejsce : Exploseum , ul. Alfreda Nobla, 85-001 Bydgoszcz

Istotna kolejność zgłoszeń


Serdecznie zapraszamy

Anna Langowska
Daniel Piotrowski

Czytaj więcej!

Historycy i językowcy -spotkanie 1

Serdecznie zapraszam na spotkanie nauczycieli historii i języków obcych chętnych do wspólnej pracy nad projektami/ zadaniami łączącymi historię i języki obce.
Na spotkaniu nauczyciele języka angielskiego i historii ze Szkoły Podstawowej nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy zaprezentują innowację pedagogiczną pt. Z angielskim przez wieki/ English through ages.

TERMIN: 19.10.2021
GODZINA: 17.00 - 18.30
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Kombatantów 2, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszam
Anna Langowska

Czytaj więcej!

Nowe i stare sposoby na lekcje powtórzeniowe

Powtórzenie/ podsumowanie większej partii materiału przed pracą klasową jest wyzwaniem. Jak to zrobić ciekawie? Jak to zrobić skutecznie? Zapraszam nauczycieli historii szkół podstawowych na spotkanie warsztatowe poświęcone metodom pracy na lekcjach powtórzeniowych.


TERMIN: 12.10.2021
GODZINA: 17.00 - 18.30
MIEJSCE: MS Teams - osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania

Serdecznie zapraszam
Anna Langowska

Czytaj więcej!

Inauguracja sieci współpracy nauczycieli historii szkół podstawowych.

Zapraszam na pierwsze spotkanie nauczycieli historii szkół podstawowych.

Czytaj więcej!