SIEĆ WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ

Opublikowano: 2019-06-06 12:11, Numer artykułu: 9256 , Autor: A.Beśka-Zasadowska

Sieć wicedyrektorów działa od września 2017 r. Skupia wicedyrektorów różnych typów szkół miasta Bydgoszczy.
Celem jest integracja środowiska oraz podniesienie kompetencji zawodowych;poruszana podczas spotkań tematyka jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli (wg badania potrzeb oraz rozmów indywidualnych).
Tematyka: poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania: asertywność, pozafinansowe motywowanie pracowników, delegowanie zadań, prowadzenie rozmów korygujących niepożądane zachowania, zarządzanie zespołami przedmiotowymi i zadaniowymi i inne wyzwania w pracy wicedyrektora; wymiana doświadczeń.
Najbliższe spotkanie: 13 czerwca 2019 r. godz. 12.30, sala 58. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.
Sieć ma charakter otwarty. Zapraszam wszystkich wicedyrektorów po wypełnieniu formularza, koordynator Agnieszka Beśka-Zasadowska

Typ placówki
Stopień awansu zawodowego