Sieć uważność w pracy z uczniami- terminy spotkań

16.01., godz. 10.00-12.30

12.02., godz. 16.30-19.00

4.06., godz. 16.30-19.00