Seminarium „Edukacja włączająca - od teorii do praktyki”

PROGRAM SEMINARIUM
„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - OD TEORII DO PRAKTYKI”

21.05. (WTOREK) 2019 R.
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

 

 9.30-9.40        Powitanie gości i uczestników seminarium dr Beata Skotnicka, UKW w Bydgoszczy

 9.40-10.10      Podmiotowość ucznia - teoria źródłem wskazań dla praktyki wychowawczej, dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik

10.10-10.30    Edukacja włączająca – możliwości i ograniczenia, mgr Barbara Markiewicz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

10.30-10.50    „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” - jako przykład dobrej praktyki w realizacji założeń edukacji włączającej, mgr Joanna Kotwicka, Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, metodyk MOEN

10.50-11.10    Czym skorupka za młodu nasiąknie... Edukacja włączająca w Przedszkolu Niepublicznym Muminki, mgr Anna Kacprzak, mgr Katarzyna Pietraszko, Przedszkole Niepubliczne „Muminki” w Bydgoszczy

11.10 – 11.30 - przerwa

11.30-12.00    Tych stanowczo nie da się włączyć w edukację! O barbarzyńcach w systemie oświaty i poza nim, dr hab. prof. UKW Przemysław Grzybowski

12.00-12.20    Edukacja włączająca a zagadnienie budowania społeczeństwa obywatelskiego, dr Łukasz Kosiński, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

12.20-12.40    Główne rozwiązania prawne w zakresie edukacji włączającej, dr Beata Wasilewska, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

12.40-13.00    Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju wszystkich uczniów. Projekty zmian i rekomendacje, dr Beata Skotnicka, UKW

13.00-13.05    Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracyjny do 16 maja.

 

Stopień awansu zawodowego
Typ placówki

Pliki do pobrania: