Rola i zadania szkoły/placówki w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów - nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych i ich monitoring

a Na warsztaty zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych. Cel: wspomaganie szkół/placówek/nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji matematyki. Efekty: nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez wybrane metody i formy; wypracowanie formy monitoringu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42. Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.
Typ placówki
Stopień awansu zawodowego