Recepta na sukces – rozwijanie wybranych umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej z wykorzystaniem elementów OK.

Opublikowano: 2019-04-29 08:16, Numer artykułu: 12866 , Autor: K.Tomecka
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel po spotkaniu: • Zna ideę i podstawowe zasady oceniania kształtującego, • Wzbogaci swój warsztat pracy o zestaw kryteriów do wybranych umiejętności polonistycznych, • Potrafi samodzielnie przygotować kryteria sukcesu Termin: 16 maja - czwartek, godzina 16:30 - 18:00, SP 14, ul. Żmudzka 12
Typ placówki
Stopień awansu zawodowego