Spotkanie warsztatowe w Muzeum dla nauczycieli plastyki

17 lutego 2022 roku

Czytaj więcej!

Konferencja inauguracyjna dla nauczycieli plastyki

Nowa normalność….czyli o pracy nauczyciela plastyki w dłuższej perspektywie.

Czytaj więcej!

Spotkanie i warsztat z artystą plastykiem Kingą Włodarczyk … nie tylko dla nauczycieli plastyki

Czytaj więcej!

Kryzys twórczy……nikt się mną nie interesuje. Warsztat dla nauczycieli plastyki.


Czytaj więcej!

Konferencja online "Klikanie czy muzykowanie?"

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli oraz Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konferencji online pt. "Klikanie czy muzykowanie?"

Czytaj więcej!

Warsztaty "Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela" część II

Zapraszam nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz nauczania wczesnoszkolnego na II część warsztatów "Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela", które odbędą się 24 maja 2021 roku o godzinie 14.00- 15.45 w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w sali 40.

Czytaj więcej!

Warsztaty "Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela"

Zapraszam nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz nauczania wczesnoszkolnego na warsztaty "Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela", które odbędą się 23 marca 2021 roku o godzinie 14.00- 15.45 w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w sali 58.

Czytaj więcej!

Warsztaty "Dziecko z Zespołem Aspergera na zajęciach artystycznych"

Zapraszam nauczycieli muzyki i plastyki na warsztaty "Dziecko z Zespołem Aspergera na zajęciach artystycznych", które odbędą się 22 lutego 2021 o godzinie 17.00. Prowadzić je będzie nauczyciel przedmiotu Muzyka i Plastyka z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem.

Czytaj więcej!