"Postępowanie w sytuacjach kryzysowych"

Rozpoczynamy nowy cykl seminariów realizowanych w ramach "Programu kompleksowego wsparcia w okresie pandemii dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz".

Czytaj więcej!

Przeciwdziałanie przemocy

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przekazanymi przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej!

Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych w ramach projektu "Połączmy się"

Do 14 maja 2021 roku można nadsyłać prace konkursowe w kategoriach: taniec, media, film.

Czytaj więcej!

Konkursy w ramach projektu "Połączmy się"

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - uczestników projektu „Połączmy się” o tytuł „Mistrz profilaktyki sieciowej” oraz Konkursy: medialne, filmowe, taneczne - indywidualne dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestników projektu „Połączmy się”. Więcej informacji w dalszej treści artykułu.

Czytaj więcej!

Ankieta oceniająca udział w projekcie "Połączmy się"

Zachęcamy do wypełniania ankiety.

Czytaj więcej!

Deklaracja udziału w projekcie

Prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia placówki.

Czytaj więcej!

Tematyka zajęć w ramach programu "Połączmy się"

Przedstawiamy tematykę zajęć.

Czytaj więcej!

Filmy projektu profilaktycznego - „Połączmy się”

W tym artykule znajdują się filmy projektu profilaktycznego "Poznajmy się".

Czytaj więcej!

Kontakt

Dane teleadresowe:
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
ul. Bernarda Śliwińskiego 12
85-843 Bydgoszcz
tel. 52 375-54-05


Osoby do kontaktu:
Justyna Boniecka tel. 668 396 964
Katarzyna Kaczyńska tel. 885 905 819

Czytaj więcej!

Projekt profilaktyczny - „Połączmy się”

Wraz z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” zapraszamy dyrektorów, pedagogów, wychowawców na spotkania informacyjne on-line.
Termin: 3.12.2020 r., godzina 10.00 - szkoły podstawowe, godzina 11.00 - szkoły ponadpodstawowe.
Miejsce: Aplikacja MS Teams.

Czytaj więcej!