PREZENTACJA WŁASNYCH ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH W NAUCZANIU GEOGRAFII

 

Termin: 7 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 2019 roku, godz. 16.00 - 17.30

Miejsce: MOEN, sala nr 40

Prowadzenie: dr Jerzy Radomski 

 

Celem warsztatów jest prezentacja stosowanych metod pracy pod kątem doskonalenia form  i metod pracy w celu poprawy jakości kształcenia.

Warsztaty obejmują:

- organizację warsztatu pracy nauczyciela

- organizację warsztatu pracy ucznia

- prezentację form pracy ucznia

- metody oceniania ucznia

- motywowanie ucznia do działania

- jak, kiedy i czym zainteresować ucznia ? A więc jak mówić aby uczniowie słuchali ?

 

Zapisy poprzez formularz.

Typ placówki
Stopień awansu zawodowego