Ochrona danych uczestnika form doskonalenia organizowanych przez MOEN

Zaprszaszamy do korzystania z oferty przygotowaniej przez Zespół Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli.

 

Zapisując się na formy doskonalenia jednocznie wyrażacie Państwo:

1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dla celów informacyjnych, promocyjnych i handlowych związanych z działalnością Ośrodka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).

 

2. Zgodę na otrzymywanie od Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych związanych z działaniem Ośrodka w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r.,
poz. 1422 ze zm.).

 

3. Zgodę na zamieszczenie przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń organizowanych w ramach sieci współpracy, konferencji, seminariów, warsztatów i konkursów na stronie i podstronach: moen.edu.bydgoszcz.pl oraz profilu Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na portalu społecznościowym na Facebook w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z ich przebiegu oraz w celach sprawozdawczych i promocyjnych Ośrodka.

 

Przyjmujecie Państwo informację, że

Zgodnie z artykułem 13 ww. rozporządzenia 2016/679:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz, e-mail: moen@bydgoszcz.edu.pl, zwany dalej „Ośrodkiem”.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@um.bydgoszcz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w celu rejestracji na seminaria, warsztaty, konferencje, sieci współpracy, konkursy ("wydarzenia") związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka.

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celów albo do czasu cofnięcia zgody.

6. Uczestnik wydarzenia ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (formularze są dostępne na stronie Ośrodka).

7. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Ośrodek ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach.