Próbne egzaminy, a potrzeby edukacyjne uczniów. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach matematyki w oparciu o obowiązujące prawo.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na szkolenie, które odbędzie się 12 grudnia 2022r. w godz. 17.00-18.30 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Czytaj więcej!

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 - część 2

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie, które będzie dotyczyło wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2023 w kontekście praktycznym.

Czytaj więcej!

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki

Zapraszamy na szkolenie "Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki".

Czytaj więcej!

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które będzie dotyczyło wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2023.

Czytaj więcej!

Liga Zadaniowa - konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów klas VI i VII

W imieniu organizatorów zachęcamy do współpracy w popularyzacji idei Ligi Zadaniowej wśród uczniów Państwa szkoły interesujących się matematyką.

Czytaj więcej!

Wymagania na egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023

Serdecznie zapraszam na szkolenie poświęcone zmianom w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie z matematyki w roku 2023.

Czytaj więcej!

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki

Doradcy Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli serdecznie zapraszają nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na konferencje metodyczną inaugurującą nowy rok szkolny.

Czytaj więcej!

Lekcja matematyki w terenie - gra miejska

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej!

Warsztaty "Praca w grupie i uczenie się od siebie nawzajem na lekcjach matematyki"

Spotkanie poprowadzi europejski ekspert w dziedzinie dydaktyki matematyki Lambrecht Spijkerboer.

Czytaj więcej!

"Wykorzystanie gier planszowych na lekcjach matematyki"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki na warsztaty pt. "Wykorzystanie gier planszowych na lekcjach matematyki".

Czytaj więcej!