Rola i zadania szkoły/placówki w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów - nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych i ich monitoring

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

Cel: wspomaganie szkół/placówek/nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji matematyki.

Efekty: nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez wybrane metody i formy; wypracowanie formy monitoringu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42.

Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Podniesienie jakości kształcenia w zakresie umiejętności matematycznych „Od diagnozy do egzaminu”

Czytaj więcej!

„Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty?” - matematyka

Czytaj więcej!

„Nauczanie matematyki z wykorzystaniem nowych technologii”

Czytaj więcej!

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Czytaj więcej!