Laureaci i finaliści Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019"

W Powiatowym Konkursie Chemicznym „Katalizator 2019’ wzięło udział 94 uczniów z 44 szkół (27 szkół podstawowych oraz 17 gimnazjów). Do drugiego etapu Komisja Konkursowa zakwalifikowała uczniów, którzy uzyskali w pierwszym etapie co najmniej 75% punktów. Kryterium to spełniło 34 uczniów z 23 szkół, którzy przystąpili do rywalizacji w drugim etapie...

Czytaj więcej!

Zadania z Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019"

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019" rozwiązywali następujące zadania...

Czytaj więcej!

ORT-BÓJ 2019

Znamy już Mistrzów Ortografii 2019 w Bydgoszczy!

Czytaj więcej!

Zajęcia w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM"

Miło jest nam poinformować, że razem z Gminą Pruszcz realizujemy przedsięwzięcia w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM", który obejmuje 4 szkoły podstawowe.

Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wykorzystania metod eksperymentu naukowego.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 513 293,75 zł. Wartość projektu – 603 875,00 zł.

Formularz zgłoszenia dla uczestników projektu.

Czytaj więcej!

Dni wolne w MOEN

W dniach: 2 listopada i 24 grudnia 2018 r. oraz 2 maja i 21 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli będzie nieczynny.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w dniach: 27 października i 15 grudnia 2018 r. oraz 6 kwietnia i 8 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej!

Ankieta ewaluacyjna SIECI TIK 50+

Szanowni Państwo!
Jako, że nasze spotkania dobiegają końca, proszę o dokonanie oceny działań sieci. Wyrażona w ankiecie opinia pozwoli nam na dokonanie zmian związanych z przygotowaniem formy doskonalenia i stworzenie najlepszych warunków do nauki. Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi, zgodnie z założeniem, że najniższa ocena to 0, a najwyższa – 6.

Ankieta jest anonimowa.Dziękuję za udział w spotkaniach.

Czytaj więcej!

Doradcy zawodowi poznają lokalny rynek pracy

5 czerwca 2019 r. szkolni doradcy zawodowi mieli okazję poznać specyfikę i organizację pracy w bydgoskiej firmie HANPLAST. Rozmawiano między innymi o rekrutacji, wymaganiach pracodawcy i możliwościach rozwoju pracowników. To już druga, po wcześniejszej wizycie w firmie ARRK Shapers' Polska Sp. z o.o., możliwość poszerzenia wiedzy doradców zawodowych na temat lokalnego rynku pracy. Spotkania były możliwe dzięki wsparciu przedstawicieli Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Czytaj więcej!

Ocena pracy nauczyciela - szkolenie

Termin dla dodatkowej grupy: 12.06. (środa), godz. 10.00
Miejsce: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
Koszt: bezpłatne

Czytaj więcej!

SIEĆ WYCHOWAWCÓW KLAS

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Sieci Wychowawców: 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00, MOEN, sala 58.

Czytaj więcej!

SIEĆ DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Zapraszamy serdecznie na spotkanie sieci: 11 czerwca 2019 r. godz. 10.00, sala 40.

Czytaj więcej!