Konkurs plastyczny – „Wymarzone Muzeum”

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Czytaj więcej!

KOLEJNE SPOTKANIE SIECI BIOLOGÓW

Zapraszamy na spotkanie: Jak wstrzymać nauczyciela, a ruszyć uczniów na lekcji biologii? Praca z uczniem zdolnym w dziedzinie nauk biologicznych.

Czytaj więcej!

Spotkanie Zespołu SPE - realizacja zad. 2.5.3.3 ze SREMB „Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Zapraszamy na spotkanie Zespół SPE - 15.02.2019 r. godz. 10.00; sala 58 (MOEN).

Czytaj więcej!

"ABC łyżwiarstwa - warsztaty praktyczne"

Zgodnie z zapowiedziami, prowadzimy nabór na warsztaty praktyczne poprzez formularze rejestracyjne.

Miejsce warsztatów: lodowisko "Torbyd", ul. Toruńska.
Termin: 6-7.02.2019 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 17.01.2019 r.


Czytaj więcej!

Sekretariat w czasie ferii

Sekretariat w terminie: 21.01.2019 r.- 25.01.2019 r. będzie nieczynny.

Czytaj więcej!

Przedszkolaki poznają, badają i chronią przyrodę.

Prezentujemy dobre praktyki Przedszkola nr 9 w Bydgoszczy.
Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej!

CYKL WARSZTATÓW pt. Wykorzystanie zestawów walizkowych „INN-BIOL” na lekcjach biologii.

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych: "Tutaj Jasio jest najważniejszy... O trudnej sztuce współpracy z rodzicami". - 28 stycznia 2019 r.

Informujemy, że miejsca na warsztaty 28 stycznia 2019 r. zostały wyczerpane. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszych szkoleń.

Czytaj więcej!

SIEĆ DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Sieć dyrektorów przedszkoli działa od maja 2016 r. Skupia dyrektorów przedszkoli miasta Bydgoszczy.
Celem jest integracja środowiska oraz podniesienie kompetencji zawodowych; poruszana podczas spotkań tematyka jest odpowiedzią na potrzeby dyrektorów (wg badania potrzeb oraz rozmów indywidualnych).
Tematyka: budowanie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem w pracy dyrektora, rozwiązywanie sytuacji trudnych z rodzicami i pracownikami, prowadzenie rozmów korygujących niepożądane zachowania pracowników oraz rozmów zwalniających, dyrektor jako pracodawca, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu;
wymiana doświadczeń.
Kolejne spotkanie: 12 lutego 2019 r. godz. 10.00, sala 40. Zgodnie z planem zrealizujemy temat: Jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem korygującą jego niepożądane zachowanie? Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.
Sieć ma charakter otwarty. Zapraszam wszystkich dyrektorów, koordynator Agnieszka Beśka-Zasadowska

Czytaj więcej!

SIEĆ WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ

Sieć wicedyrektorów działa od września 2017 r. Skupia wicedyrektorów różnych typów szkół miasta Bydgoszczy.
Celem jest integracja środowiska oraz podniesienie kompetencji zawodowych;poruszana podczas spotkań tematyka jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli (wg badania potrzeb oraz rozmów indywidualnych).
Tematyka: poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania: asertywność, pozafinansowe motywowanie pracowników, delegowanie zadań, prowadzenie rozmów korygujących niepożądane zachowania, zarządzanie zespołami przedmiotowymi i zadaniowymi i inne wyzwania w pracy wicedyrektora; wymiana doświadczeń.
Kolejne spotkanie: 7 lutego 2019 r. godz. 12.30, sala 58. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.
Sieć ma charakter otwarty. Zapraszam wszystkich wicedyrektorów po wypełnieniu formularza, koordynator Agnieszka Beśka-Zasadowska

Czytaj więcej!