„Jak wspomagać ucznia z problemami w zakresie motoryki małej. Stymulacja zmysłów - propozycje zabaw i ćwiczeń". Część 2.

Zapraszam na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie z cyklu warsztatów wspomagających kształcenie specjalne.

Czytaj więcej!

Jak wspomagać ucznia z problemem w zakresie motoryki małej. Część 2. Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki ucznia.

Zapraszam na drugie spotkanie z cyklu warsztatów wspomagających kształcenie specjalne w ramach sieci współpracy.

Czytaj więcej!

Jak wspomagać ucznia z problemem w zakresie motoryki małej. Część 1. Grafomotoryka

Zapraszam na pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów wspomagających kształcenie specjalne.

Czytaj więcej!