Mówienie, czytanie i pisanie

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach warsztatu Mówienie, czytanie, pisanie.

Czytaj więcej!

Mówienie, czytanie i pisanie

Warsztaty dla nauczycieli polonistów różnych typów szkół

Czytaj więcej!

Spotkanie Sieci Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego

Zapraszamy na współpracy i wymiany doświadczeń!

Czytaj więcej!

Konferencja: Po pierwsze - sprawnie czytać!

Zapraszamy nauczycieli polonistów do udziału w wydarzeniu!

Czytaj więcej!

Zachęcamy do rozwijania pasji i zainteresowań!

Nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego zachęcają uczniów do udziału w konkursach

Czytaj więcej!

Różne rodzaje oceniania

Proponujemy warsztaty dla zespół polonistów realizowane w formie wizyt na zaproszenie.

Czytaj więcej!

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego

Oferta adresowana do polonistów uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Czytaj więcej!

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego różnych typów szkół!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Czytaj więcej!

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy polonistów

Zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowych.

Czytaj więcej!

Witamy po wakacjach!

Zapraszamy nauczycieli polonistów do współpracy!

Czytaj więcej!