Wokół Białoszewskiego...

Zapraszamy nauczycieli polonistów na bezpłatne warsztaty!

Czytaj więcej!

Warsztaty dla polonistów różnych typów szkół

Zapraszamy na warsztaty o ocenianiu!

Czytaj więcej!

Konferencja naukowo - metodyczna: Po pierwsze: sprawnie czytać! Odsłona druga - Poloniści

Konferencja dla nauczycieli polonistów różnych typów szkół.

Czytaj więcej!

Spotkanie z Jakubem Kornhauserem dla nauczycieli i uczniów!

Zapraszamy nauczycieli polonistów z różnych typów szkół na spotkania poświęcone współczesnej poezji.

Czytaj więcej!

Uczymy czytania

Zachęcamy do udziału w seminarium nauczycieli języka polskiego z różnych typów szkół!

Czytaj więcej!

Przygotowujemy uczniów do egzaminów zewnętrznych

Zapraszamy na warsztaty metodyczne związane z doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języka polskiego.

Czytaj więcej!

Zapraszamy nauczycieli polonistów na konferencję metodyczną!

Temat konferencji: Planowanie pracy w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej!

Wyniki egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy nauczyciela polonisty

Oferujemy wsparcie dla zespołów przedmiotowych na początku nowego roku szkolnego 2021/2022!

Czytaj więcej!

Doradcy Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli zapraszają do współpracy!

Witamy w nowym roku szkolnym!
Życzymy Państwu udanych przedsięwzięć i satysfakcjonujących projektów edukacyjnych!

Czytaj więcej!

Wokół krótkich form wypowiedzi

Wyniki konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czytaj więcej!