Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?

Informujemy, że drugie spotkanie w ramach warsztatów Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? odbędzie się 10 grudnia 2018 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy ul. Staszica 4 w godzinach 15.30 - 18.00. Małgorzata Acalska Anna Nakielska – Kowalska Potwierdzenie obecności poprzez formularz rejestracyjny.
Typ placówki
Stopień awansu zawodowego