Stereotypy i ich wpływ na relacje międzykulturowe

Opublikowano: 2022-01-17 15:49, Numer artykułu: 48857 , Autor: J.Kotwicka

W ramach spotkania Sieci Edukacji Międzykulturowej zapraszamy na spotkanie, podczas którego zastanowimy się jaką rolę pełnią mity i stereotypy w świadomości społecznej i co z tego wynika. ZAPRASZAMY - Spotkanie odbędzie się w aplikacji TEAMS - 31 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 17.00

Oto tematyka kolejnych spotkań w ramach Sieci w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022:

- Rola języka w opisywaniu i rozumieniu świata (luty) – 28.02.2022

- Jak wykorzystać metodę dociekań filozoficznych w edukacji międzykulturowej (marzec) – 28.03.2022

- Projekt międzykulturowy – przydatne narzędzia (kwiecień) – 25.04.2022

- Uczenie międzykulturowe – przegląd inspiracji (maj) – 30.05.2022

- Doświadczenia dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole (czerwiec) – 13.06.2022

Serdecznie zapraszamy nauczycieli realizujących zagadnienia edukacji międzykulturowej, wychowawców oraz nauczycieli etyki, filozofii do uczestnictwa w spotkaniach sieci.