Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - online

Zapraszamy na kolejne spotkanie
sieci nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej -
10. 02. 2022r.

Czytaj więcej!

Tworzę dla moich uczniów - udostępniam dla innych

Pani Beata Deptuła ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Bydgoszczy wie, że najciekawiej jest na zajęciach, gdy klasyczne podręczniki i ćwiczenia zastąpi na gry i zabawy. Wartość ich wzrasta, gdy ich autorem jest sam nauczyciel.

Czytaj więcej!