Diagnoza potrzeb rozwojowych szkół zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 r.