Statystyka na egzaminie maturalnym z biologii

Serdecznie zapraszamy na zajęcia przybliżające pojęcia statystyczne w biologii.

Czytaj więcej!

NOWA MATURA Z BIOLOGII 2023

Czytaj więcej!

LABORATORIUM BIOLOGICZNE W KLASIE TRZECIEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ on-line

Czytaj więcej!

LABORATORIUM BIOLOGICZNE W KLASIE TRZECIEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Czytaj więcej!

Kalendarz biologicznych zajęć terenowych z wykorzystaniem przyrodniczych zasobów Bydgoszczy. „Edukacja outdoorowa na biologii”

Czytaj więcej!

KONSULTACJE - MATURA Z BIOLOGII 2021

Czytaj więcej!

MYŚLENIE WIZUALNE DLA BIOLOGÓW. ZESZYT PRZEDMIOTOWY I RYSUNEK NA LEKCJI BIOLOGII.

Czytaj więcej!

WYNIKI KONKURSU

Czytaj więcej!

IV MAŁY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA

Czytaj więcej!

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII „Innowacyjny nauczyciel biologii on-line i w terenie”

Czytaj więcej!