Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela

a Zapraszamy nauczycieli na kolejne seminarium. Szczegóły przekazujemy w załączeniu.