Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych: "Tutaj Jasio jest najważniejszy... O trudnej sztuce współpracy z rodzicami". - 18 marca 2019 r.

Opublikowano: 2019-03-15 08:11, Numer artykułu: 9061 , Autor: A.Beśka-Zasadowska

Zapraszamy na warsztaty "Tutaj Jasio jest najważniejszy... O trudnej sztuce wspólpracy z rodzicami." Szkolenie odbędzie się 18 marca 2019 r. o godz. 15.30 w sali 61. Spotkanie potrwa 3 godziny dydaktyczne. Cel ogólny szkolenia: doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

Korzyści dla uczestnika:

- uświadomienia potrzeb i blokad włsanych oraz rodziców wpływających na efektywność współpracy,

- poszerzenie wiedzy o sposobach nawiązywania kontaktu i budowania relacji,

- poznanie sposobów rozmowy nakierowanej na cel,

- doskonalenie umijętności asertywnej kmunikacji  i radzenia sobie z różnymi postawami rodziców (np. rodzic roszczeniowy, krytykujący, wszystkowiedzący, bezradny i in.)

Uczestnicy po szkolenu otrzymują pakiet materiałów dydaktycznych.

Koszt uczestnictwa w warsztatach - 15 zł, zgodnie z Cennikiem MOEN.

Prowadząca: Agnieszka Beśka-Zasadowska