Warsztaty- Czym/jak zastąpić stopień w edukacji wczesnoszkolnej? – ocenianie i monitorowanie bieżących osiągnięć ucznia

Opublikowano: 2018-10-01 13:33, Numer artykułu: 5218 , Autor: ŁKO

W ramach spotkania nauczyciel:
- pozna alternatywne sposoby motywowania ucznia do codziennej aktywności na miarę możliwości,
- pozna sposób informowania ucznia (i jego rodzica) o bieżących osiągnięciach,
- zdobędzie umiejętność wdrażania swojego ucznia do samooceny i oceny koleżeńskiej,
- pozna, co czuje Twój uczeń pracując bez oceny.

Termin warsztatów: 18 października 2018 r. (czwartek) w godzinach od 16.30 do 18.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Żmudzka 12

Zapisy na adres: beata.michalik@edu.bydgoszcz.pl

Zapraszają: Beata Michalik i Krystyna Tomecka