Spotkanie Zespołu SPE - realizacja zad. 2.5.3.3 ze SREMB „Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Opublikowano: 2019-04-24 11:42, Numer artykułu: 9419 , Autor: A.Beśka-Zasadowska
Zespół realizuje zad. 2.5.3.3 ze SREMB od 2014 roku. Od tego czasu w specjalistycznych szkoleniach zorganizowanych przez nasz zespól wzięło udział 773 nauczycieli. Z wielką przyjemnością zasilimy nasz zespół ludźmi z pasją, zainteresowanych edukacją nauczycieli w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Zapraszamy do współpracy dyrektorów szkół, pracowników naukowych uczelni, pedagogów, psychologów, nauczycieli z pasją z miasta Bydgoszczy. Najbliższe spotkanie zespołu: 26 kwietnia 2019 r. godz. 10.00; sala 58 (MOEN).
Osoby chętne do włączenia się w prace zespołu proszę o kontakt e-mail: agnieszka.beska@edu.bydgoszcz.pl
Zapraszam, koordynator zadania: Agnieszka Beśka-Zasadowska