Spotkanie sieci TIK "Aktywna tablica"

Opublikowano: 2019-01-04 10:08, Numer artykułu: 9054 , Autor: M.Maxelon
q

Wychodząc naprzeciw zadaniom bydgoskich szkół, wynikających z udziału w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica” (rozdz. V.3. pkt. 2), zapraszam nauczycieli do uczestnictwa w spotkaniach SIECI TIK "Aktywna tablica". Sieć ta skupiać będzie nauczycieli szkół uczestniczących we wspomnianym programie.

Do końca maja 2019 odbędzie się pięć spotkań, podczas których uczestnicy przeprowadzą lekcje otwarte, dzielić się będą doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz opracują scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, które umieszczone zostaną na stronie internetowej naszego Ośrodka. 

Pierwsze spotkanie - organizacyjne, odbędzie się dn. 31.01.2019 o godz. 11.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, sala 40, I piętro.

Terminy kolejnych spotkań: 21.02.2019, 21.03.2019, 16.05.2019, 23.05.2019 oraz 5.06.2019.

 

Grupa zamknięta.

                                                                                                                          koordynator sieci Michał Maxelon