Spotkanie sieci nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i gimnazjalnych

Zapraszamy serdecznie nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie sieci

 

Miejsce: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, ul. Jana III Sobieskiego 10, sala 58 ( II piętro).

Termin: 22.10.2018 (poniedziałek), godz.15.30.

  

Cel spotkania:

Zaplanowanie działań na rok szkolny 2018/2019

Program spotkania:

  1. Przedstawienie propozycji doradców metodycznych języków obcych.
  2. Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli języków obcych.
  3. Zaplanowanie działań związanych przygotowaniem drugiej edycji konkursu językowego z wiedzy realioznawczej dotyczącej krajów niemiecko- i anglojęzycznych „Why not angielski und niemiecki zusammen”.
  4. Ustalenie harmonogramu spotkań.

Prowadzenie:

Joanna Dąbrowska – doradca metodyczny języka angielskiego                  

Aleksandra Górna – doradca metodyczny języka niemieckiego

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19 października 2018 na adresy mailowe :

aleksandra.gorna@edu.bydgoszcz.pl lub joanna.dabrowska@edu.bydgoszcz.pl