Spotkanie liderów i przewodniczących szkolnych zespołów polonistów

Zapraszamy liderów i przewodniczących szkolnych zespołów polonistów do udziału w spotkaniach w ramach sieci współpracy
i samokształcenia.

Pierwsze zajęcia w tym roku szkolnym odbędą się 18 października 2018 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy w sali 46 (I piętro)
o godzinie 15.30.

W czasie spotkania przedstawione zostaną sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem sieci współpracy, ustalimy terminy kolejnych spotkań.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
anna.nakielska@edu.bydgoszcz.pl
lub małgorzata.acalska@edu.bydgoszcz.pl