Sieć TIK "Aktywna tablica"

Opublikowano: 2019-03-22 13:01, Numer artykułu: 11830 , Autor: M.Maxelon

W „Sieci TIK Aktywna tablica” uczestniczy około trzydziestu nauczycieli z dwudziestu bydgoskich szkół realizujących rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Podczas organizowanych od stycznia bieżącego roku spotkań uczestnicy sieci prowadzą lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK, które omawiamy wspólnie pod kątem wykorzystania urządzeń cyfrowych, w szczególności tablicy multimedialnej. Nauczyciele dzielą się własnym doświadczeniem, doświadczeniami zgromadzonymi w trakcie kariery zawodowej oraz prezentują wykorzystywane programy lub strony internetowe.

Dodatkowo każdy nauczyciel szkoły biorącej udział w programie przeprowadził lub przeprowadzi we własnej placówce lekcję otwartą z wykorzystaniem TIK dla grona obserwujących kolegów i koleżanek.

Efekt pracy uczestników sieci – scenariusze zajęć lekcyjnych – zamieszczane będą systematycznie na stronie internetowej naszego Ośrodka. Zachęcamy Państwa do korzystania z dorobku koleżanek i kolegów.