Zapraszamy do nowej sieci nauczycieli przedmiotów artystycznych

a

Nauczycieli przedmiotów artystycznych zapraszamy na spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca do Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, ul. Czartoryskiego 18

 

     Zaczynamy (wyjątkowo!!!) w czwartek 25 X 2018 godz. 17.00- 18.30

                      Koordynacja i prowadzenie: Dorota Chorobińska

 

 

Tematyka spotkań:

 

  1. Miejsce edukacji muzycznej w bloku przedmiotów humanistycznych.
    (25 październik 2018 r.)
  2. Ocenianie kształtujące na przedmiotach artystycznych.
  3. Gry i zabawy jako jedna z metod pracy na lekcjach muzyki w szkole podstawowej.
  4. Scenariusze uroczystości patriotycznych w szkole- przegląd praktyk.
  5. Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym artystycznie.
  6. Wyjątkowe piosenki dla najmłodszych.
  7. Szkolna Top- lista – opracowanie śpiewnika dla klas VII- VIII.
  8. Przedmiotowy system oceniania- tworzenie wzorcowego PSO

 

Dorota Chorobińska- doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

Tel. 603-119- 333