Oferta kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji została przygotowana na podstawie priorytetów MEN, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, lokalnej polityki oświatowej oraz diagnozy potrzeb szkół.
Zapraszamy do korzystania ze wszystkich form doskonalenia.