Moderowanie spotkań i mediacje

Moderowanie spotkań i mediacje – profesjonalna pomoc w interwencji kryzysowej, mediowanie konfliktów i wspieranie stron w szukaniu rozwiązań; prowadzenie debat z nauczycielami, uczniami i rodzicami;

prowadzi: Dorota Wojtczak