Wykorzystanie klocków LEGO w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych, w szkole podstawowej

Zapraszam nauczycieli matematyki na warsztaty "Wykorzystanie klocków LEGO w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych"
Spotkanie odbędzie się 4 czerwca w godzinach 16.00 - 18.00, w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy ul. R. Traugutta 12, piętro III, sala 42.

Czytaj więcej!

"Cyfrowy nauczyciel"

Zapraszam nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty "Cyfrowy nauczyciel"
Spotkanie odbędzie się 17 czerwca w godzinach 16.00 - 18.00, w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy ul. R. Traugutta 12, piętro I, sala 21.

Czytaj więcej!

OK Matematyka - kolejne spotkanie.

Zapraszam na kolejne, ostatnie spotkanie szkoleniowo - warsztatowe nauczycieli matematyki szkół podstawowych.
Spotkanie odbędzie się 01.04.2019 r. w godzinach 16.00 - 18.00
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, piętro III, sala 42.

Czytaj więcej!

Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Zapraszam na kolejny warsztat dotyczący egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Spotkanie odbędzie się 19.03.2019 r, godzina 16.00 - 18.00, Sp. 41.

Czytaj więcej!

OK Matematyka - kolejne spotkanie.

Zapraszam na drugie spotkanie szkoleniowo - warsztatowe nauczycieli matematyki szkół podstawowych: 12.03, godz. 16.00-18.00, Sp. nr 41.

Czytaj więcej!

Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego na lekcji matematyki

Zapraszam na spotkanie warsztatowe nauczycieli matematyki szkół podstawowych.
Spotkanie odbędzie się 26.02.2019 r. w godzinach 16.00 - 18.00.
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 41, ul. R. Traugutta 12, piętro III, sala 42.
Cel: zapoznanie z metodą projektu edukacyjnego.

Czytaj więcej!

OK Matematyka - ocenianie kształtujące na lekcji matematyki

Zapraszam na cykl spotkań szkoleniowo - warsztatowych nauczycieli matematyki szkół podstawowych: 12.02, godz. 16.00-18.00, Sp. nr 41.

Czytaj więcej!

Rola i zadania szkoły/placówki w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów - nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych i ich monitoring

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

Cel: wspomaganie szkół/placówek/nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji matematyki.

Efekty: nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez wybrane metody i formy; wypracowanie formy monitoringu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42.

Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Podniesienie jakości kształcenia w zakresie umiejętności matematycznych „Od diagnozy do egzaminu”

Czytaj więcej!

„Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty?” - matematyka

Czytaj więcej!