Konferencja metodyczna - Języki obce w roku szkolnym 2018-2019

ZAPROSZAMY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
na
konferencję przedmiotowo-metodyczną

„Języki obce w roku szkolnym 2018-2019”

 

połączoną z warsztatami „Egzamin ósmoklasisty”

 

miejsce : Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, ul. Jana III Sobieskiego 10

Termin: 01.10.2018 (poniedziałek), godz.15.30, aula ( II piętro)

 

Program konferencji:

 

  1. Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2018/19
  2. Realizacja kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetów Kuratora Oświaty na lekcjach języka obcego
  3. Sieci nauczycieli języków obcych (aktualne i planowane)
  4. Informacje dotyczące doradztwa metodycznego w roku szkolnym  2018/2019
  5. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego
  6. Oferta warsztatów  w roku szkolnym 2018/19
  7. Warsztaty: „Egzamin ósmoklasisty”

Czas trwania konferencji ok. 60 minut, warsztaty ok. 90 minut

Joanna Dąbrowska – doradca metodyczny języka angielskiego                 

Aleksandra Górna – doradca metodyczny języka niemieckiego

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 września 2018 na nowe adresy mailowe :

aleksandra.gorna@edu.bydgoszcz.pl lub joanna.dabrowska@edu.bydgoszcz.pl