Kostki

A
To zestawy trzech lub dziewięciu sześciennych tematycznych kostek, z których każda na ściankach zawiera odmienny zestaw ilustracji. Jest to prosta gra, która rozwija kreatywność i wyobraźnię. Z powodzeniem stosowana jest jako pomoc dydaktyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podczas lekcji języka polskiego, języków obcych, przyrody i historii. Służy również pomocą na zajęciach indywidualnych i rewalidacji, w pracy z uczniami z dysleksją, na zajęciach świetlicowych oraz w pracy z uczniem z SPE.