Zintegrowany System Kwalifikacji

a Razem z Instytutem Badań Edukacyjnych realizujemy warsztaty dla nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych.
Szczegółowe informacje w serwisie: https://www.kwalifikacje.gov.pl/