„E-ZIELNIK Z WYKORZYSTANIEM BYDGOSKICH POMNIKÓW PRZYRODY”

Opublikowano: 2019-05-13 12:14, Numer artykułu: 13156 , Autor: A.Mądzielewska-Jagodzińska

Kalendarz biologicznych zajęć terenowych z wykorzystaniem przyrodniczych zasobów Bydgoszczy.

Jak co roku, pragnę Państwa zaprosić na wyjątkowe warsztaty metodyczne w terenie. Najnowsza propozycja pokazuje bogactwo i różnorodność świata roślin w centrum naszego pięknego miasta.

Podstawa programowa biologii w szkole podstawowej wskazuje, że po edukacji, uczeń rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych oraz drzew liściastych, a w dalszej części przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce. W ramach przedmiotu biologia powinny odbywać się zajęcia terenowe (umożliwiające realizację treści z zakresu ekologii i różnorodności organizmów), (…) Podczas tych zajęć uczniowie powinni obserwować i rozpoznawać rośliny, (…). Uczeń powinien również wykorzystywać narzędzia TIK do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Jak można połączyć wymagania szczegółowe z różnych działów biologii, podczas jednych zajęć terenowych?

Odpowiedź na to pytanie, uzyskają Państwo podczas warsztatów metodycznych, na które serdecznie zapraszam 12 czerwca br., godz.15.00 - 18.45.

O szczegółach spotkania i miejscu zbiórki, będę informować w oddzielnym mailu.

Zgłoszenia na warsztaty proszę dokonywać poprzez formularz znajdujący się poniżej, do dnia 7.06.2019 r..

Typ placówki
Stopień awansu zawodowego