Coaching w zarządzaniu

Coaching w zarządzaniu – indywidualne sesje coachingowe dla dyrektorów inspirowane metodą świadomej komunikacji M. Rosenberga; coaching konfliktów, mediacje, psychologia zarządzania;

zaprasza: Dorota Wojtczak