„Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego”

Czytaj więcej!

Język angielski i porzeby rynku pracy - warsztaty

Zespół Szkół nr 4 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia realizowane w ramach "Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020", działanie: Wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki.

Szczegóły dotyczące przedsięwzięć znajdują się w załącznikach.

Czytaj więcej!

Warsztaty kreatywnego myślenia pt. Radość tworzenia”

Czytaj więcej!

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj więcej!

Szkoła Genetyki

Zapraszamy nauczycieli biologii na nowe wyjątkowe warsztaty.

Czytaj więcej!