"Polscy chemicy u progu niepodległości"

Czytaj więcej!

Podniesienie jakości kształcenia w zakresie umiejętności matematycznych „Od diagnozy do egzaminu”

Czytaj więcej!

„Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty?” - matematyka

Czytaj więcej!

„Nauczanie matematyki z wykorzystaniem nowych technologii”

Czytaj więcej!

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Czytaj więcej!